Savjetodavne usluge obuhvaćaju:

- Savjetovanje pri osnivanju preduzeća i registraciji samostalne djelatnosti

- Porezni konsalting prema propisima u Bosni I Hercegovini (Direktni I indirektni porezi)

- Savjetovanje o troškovima poslovanja u Bosni i Hercegovini

- Prijava i odjava uposlenika

- Informisanje klijenata o aktuelnim promjenama zakonskih propisa

 

Trebate više informacija?  Kontaktirajte nas

©2023 E-CON LIFE d.o.o. Visoko