Finansijsko izvještavanje prema potrebama klijenata i za potrebe predaje ovlaštenim institucijama:

- Izrada godišnjih obračuna

- Izrada periodičnih izvještaja o realizaciji projekata, ostvarenim rezultatima poslovanja i sl.

- Plaćanje obaveza u ime i za račun  klijenta putem elektronskog bankarstva

- Savjetovanje kod investicijskih ulaganja klijenta

- Savjetovanje kod odabira poslovnih banaka i sl.

 

Trebate više informacija?  Kontaktirajte nas

©2023 E-CON LIFE d.o.o. Visoko