Nudimo vam vođenje poslovnih knjiga u skladu sa aktuelnim propisima u BiH, izvještavanje o finansijskom  stanju i poslovanju vašeg društva, kontrolu i analizu troškova poslovanja, pripremu dokumentacije za potrebe finansijskih institucija i sl.

©2023 E-CON LIFE d.o.o. Visoko